Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả: Chưa biết

Ngành: Cơ điện tử

Nguồn: Bộ môn Máy & tự động hóa - ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Sơ lược: Học phần bao gồm 9 chương

+ Chương I: Giới thiệu chung về Robot công nghiệp
+ Chương II: Các phép biến đổi thuần nhất
+ Chương III: Phương trình động học của Robot
+ Chương IV: Giải phương trình động học Robot
+ Chương V: Ngôn ngữ lập trình Robot
+ Chương VI: Mô phỏng Robot trên máy tính
+ Chương VII: Động lực học Robot
+ Chương VIII: Thiết kế quỹ đạo Robot
+ Chương IX: Truyền động và điều khiển Robot

Tham khảo: Bài giảng Robot

Kích thước: 6.25MB
Địa chỉ tải:

Google docs
Mediafire
Box.net

Pass Unziptudonghoatn.com